องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 11

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   29 มี.ค. 2566 58