องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 16

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do's&Don't   15 มี.ค. 2566 96
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม   9 มี.ค. 2566 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   9 มี.ค. 2566 72