องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 14

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   4 ม.ค. 2566 54
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   4 ม.ค. 2566 67
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   4 ม.ค. 2566 56