องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชุมชี้แจงเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประชุมชี้แจงเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญจันทร์ แสวงสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูล OIT แต่ละข้อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566   View : 351