ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565

พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ บุญเดือนห้า สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและพรมน้ำพุทธมนต์ โคม รถดับเพลิง รถกู้ชีพ อาคาร อบต.หนองอียอ และผู้ร่วมทำบุญ เป็นขวัญกำลังใจให้พ้นภัยโควิด - ๑๙  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
  • เวลา ๐๖.๓๐ น. บริหาร,สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงาน
  • เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ (โดยพระครูวีรชัยศีลานิมิต จต.บ้านผือ)
  • เวลา ๐๙.๐๐. น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ บุญเดือนห้า สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล และพรมน้ำพุทธมนต์ โดม รถดับเพลิง รถกู้ชีพ อาคาร อบต.หนองอียอ และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน เป็นขวัญกำลังใจให้พ้นภัยโควิด - ๑๙
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตาหารเพล แด่พระสงฆ์
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายจตุปัจจัย / พระสงฆ์อนุโมทนา /
  • เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ เสร็จพิธีเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน
 
หมายเหต ㆍ. ผู้ร่วมงานใส่ชุดไหม หรือ ผ้าไทย  ๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โพสโดย : พิชญาภา   วันที่ : 26 เมษายน 65   View : 13
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 17)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 6)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 18)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 9)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 12)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 13)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :