สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้

 

ประกาศ....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เพื่อออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองอียอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จึงขอชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการขอรับบริการดังกล่าว ดังนี้
1. การขอรับบริการต้องเป็นกรณี อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น
2. สามารถแจ้งขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นศูนย์สั่งการจังหวัด โดยให้แจ้งชื่อ - สกุล/อาการหรือเหตุการณ์/ที่อยู่หรือจุดเกิดเหตุ/โรคประจำตัว/หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่ศูนย์สั่งการจังหวัดจะได้สั่งการให้หน่วยงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ออกปฏิบัติหน้าที่ หรือ
3. สามารถแจ้งขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ได้ทางโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ หมายเลข 065 – 3311697 ซึ่งพนักงานกู้ชีพจะแจ้งต่อให้กับทางโรงพยาบาลสนมเพื่อประสานงานกับศูนย์สั่งการจังหวัด ต่อไป
4. การออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ดังกล่าว ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
#1669
#0653311697
โพสโดย :   วันที่ : 1 เมษายน 65   View : 12
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 5)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 17)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 9)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 12)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 12)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :