รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยฉีดวัคนพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอ

โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ออกให้บริการรับลงทะเบียน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 25 มกราคม 65   View : 18
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 5)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 18)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 9)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 12)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 12)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :