ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง!!!
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ทำให้ภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ผู้เสียภาษีต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ
ภายใน  60  วัน *นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ก่อนวันที่  1  มกราคม  2566)
มาตรา  33  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โพสโดย : พิชญาภา   วันที่ : 20 กันยายน 65   View : 7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 30)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 19)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 41)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 37)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 20)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 49)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 28)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :