โครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดโครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ และกิจกรรมจิตอาสา ทำทางม้าลายบริเวณสี่แยกบ้านหนองอียอ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ในเขตตำบลหนองอียอ จำนวน 150 คน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. โรงเรียน, รพ.สต., ตำรวจ, พระภิกษุสงฆ์ ทำให้โครงการสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
วันที่ : 17 มิถุนายน 65   View : 5