กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


ออนไลน์ : 2

Gallery :: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 อำเภอสนมร่วมกับ อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565) ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ : 3 มิถุนายน 65   View : 9