กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน พฤษภาคม 2565


ออนไลน์ : 12

Gallery :: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน หากเดือนใดติดภารกิจให้เลื่อนเป็นวันจันทร์ถัดไป
วันที่ : 9 พฤษภาคม 65   View : 18